Detria Blogi

Relaxant Hajunpoistaja Helmen testiryhmän kokeilussa

Helmen testiryhmä kokeili Detria Relaxant® Hajunpoistajaa kahden viikon ajan ja antoi tuotteelle hyvän arvosanan, 3,6 helmeä viidestä mahdollisesta. Vain yksi testaajista oli sitä mieltä, että tuote ei toiminut. Tyytyväisimmät ihmettelivät, miksi tästä nyt vasta sai tietää – jalkahiestä on tullut kärsittyä turhaan.

Helmen testiryhmä arvioi Detria Relaxant® Hajunpoistajaa sekä kysymyslomakkeen avulla että antamalla tuotteelle 1-5 helmeä ja oman arvion tuotteesta. Tuote sai 3,6 helmeä viidestä mahdollisesta.

Kyselylomakkeella testaajilta kerättiin kokemuksia tuotteen ominaisuuksista niin jalkojen virkistäjänä kuin hajun poistajanakin. Lomakkeeseen vastasi 23 testaajaa. Tässä tulokset:

 

1. Detria Relaxant Hajunpoistaja hajuntappajana

Jalkahiestä kärsiviä testaajia pyydettiin suihkuttamaan jalkasuihketta jalkapohjiin, jalkateriin sekä kenkiin ja varusteisiin. Ensimmäisen viikon käytön jälkeen neljä testaajaa oli vielä sitä mieltä, että eroa entiseen ei huomannut, mutta kahden viikon käytön jälkeen vain yksi testaajista oli sitä mieltä, ettei tuote tehoa. Peräti 12 testaajaa oli kahden viikon käytön jälkeen sitä mieltä, että suihke vähentää hajua paljon. Kaikista vastaajista 13 kertoi kärsivänsä jalkahien hajusta, 10 vastaajalle haju ei ollut ongelma.

– Oikein hyvä tuote! Työpäivän jälkeen ei tullutkaan tuttua ummehtunutta lemua kun riisuin työkengät pois! =)

– Olen kokeillut monia jalkasuihkeita tuloksetta. Tämä on tuote, jota käytän jatkossakin… Olisinpa ennemmin tiennyt kyseisestä tuotteesta, olen jopa kertonut tuotteesta työkavereilleni ja suositellut sitä heille.

– Suihke tuntui toimivan hyvin, ensimmäisen viikon käytön jälkeen ei kovin suuria muutoksia, nyt toisen viikon käytön jälkeen on jo huomattava ero entiseen verrattuna. Aioin käyttää tuotetta jatkossakin.

Allergiaoireita tuote aiheutti yhdelle testaajalle. Hän kertoi saaneensa tuotteen käytön aloittamisen yhteydessä jalkoihin pieniä punaisia näppyjä, jotka eivät kutisseet ja lähtivät itsestään pois muutaman päivän jälkeen. Testaaja ei keskeyttänyt tuotteen käyttöä, ja kertoi käyttävänsä suihketta jatkossakin.

Yhden testaajan mielestä jalkojen iho kuivui jonkin verran käytön yhteydessä, mutta ei liikaa. Yksi testaaja arvioi, että juuri ennen nukkumaan menoa suihketta ei kannattanut laittaa, koska se virkisti liikaa ja vaikeutti unen saantia.

 

2. Detria Relaxant Hajunpoistaja väsyneiden jalkojen virkistäjänä

Suihke viilensi jalkoja lähes koko ryhmän mielestä. Vain yksi testaaja oli sitä mieltä, ettei suihke viilentänyt jalkoja ollenkaan. Viiden vastaajan mielestä viilennystä tapahtui paljon.

Suihke virkisti jalkoja kaikkien vastaajien mielestä jonkin verran. Seitsemän vastaajan mielestä suihke virkisti jalkoja paljon.

Vastanneista 22 kertoi kärsivänsä väsyneistä jaloista, vain yksi vastaajista arveli, etteivät jalat kaipaa virkistystä. Suihkeen käytön jälkeen lähes kaikki tunsivat jalkansa kevyemmiksi, vain yksi testaaja ei havainnut eroa.

– Rentoutti oloa, kun jalat voi hyvin, se koskee koko ihmistä. Jalat “nauroivat “minulle.

– Jalat tuntuivat kevyemmiltä ja raikkailta. Tunne ei kuitenkaan kestänyt kauan. Aion kuitenkin jatkaa tuotteen käyttöä.

– Ehkä hiukan illalla suihketta käyttäessä huomasi että jalkojen turvotus helpotti, kun työssä oli koko päivän seisonut.

– Miellyttävä käyttää, kevyemmän oloiset jalat!

– Jalat oli miellyttävän tuntuiset.

 

MTV3/Helmi

Täältä pääset verkkokauppaamme ostoksille.

Ikaalisten urheilijoiden Relaxant Hajunpoistaja testi

Kuvaa klikkaamalla näet tutkimusraportin sellaisenaan.


LAUSUNTO VAPAAEHTOISTESTISTÄ 

DETRIA RELAXANT HAJUNPOISTAJA

21.4.2006

 1. TESTIN TARKOITUS

Tämän vapaaehtoistestin tarkoituksena oli tutkia Detria Relaxant Hajunpoistajan vaikutusta jalkahien hajuun sekä väsyneiden jalkojen virkistämiseen. Testiryhmänä toimi Ikaalisten urheilijoiden IKU-96 ja IKU-97 jalkapallojunioreita ja heidän perheenjäseniään (vanhemmat, sisarukset). Testiryhmä oli valittu aktiivisesti liikkuvista perheistä, jotka harrastavat hengästymistä ja hikoilua aiheuttavaa liikuntaa useita kertoja viikossa. Testiin osallistui kaikkiaan 26 testaajaa, joiden ikä vaihteli 7-45 vuoteen, ja tässä lausunnossa esitetyt tulokset kuvaavat kahden viikon käyttöjaksolta saatuja kokemuksia.

2. TESTIMENETELMÄ

Kaikille kokeiluun osallistuneille perheille annettiin pullo Detria Relaxant Hajunpoistajaa ja valmiiksi laadittu kyselykaavake (ks. liite). Kyselykaavakkeen avulla kerättiin koehenkilöiden kokemukset tuotteesta. Jokainen vastaaja/perhe toimi testissä itsenäisesti ja testikaavakkeet palautettiin nimettöminä

3. TESTIN TULOKSET

Testin aikana seurattiin tuotteen toimivuutta ja muita ominaisuuksia seuraavasti:

3.1.Tuotteen tuoksu

Tuotteen tuoksua testattiin suihkuttamalla pieni määrä kädenselälle. Suurin osa vastaajista, lähes 70%, koki tuoksun miellyttäväksi tai raikkaaksi. Yleisesti tuoksusta tuli mieleen luonto eri tavoin, (metsä, yrtit, terva, kesä yms.). Osa vastasi tuotteen olevan tuoksuton  (n=6), ja vain kolme vastaajista kuvaili tuoksua puhdistusaineen, kosteuspyyhkeen tai lääkkeen tuoksuna.

3.2.Tuntemus vain toiseen jalkaan käytettäessä

Aluksi testaajia pyydettiin käyttämään suihketta vain toiseen jalkaan ja kuvailemaan ensituntemuksia käytöstä. Suihke tunnettiin heti positiivisesti viilentävänä ja virkistävänä iholla, tai suihkutettu jalka tuntui ikään kuin kevyemmältä. Tämä kokemus oli yhteinen melkein kaikille vastaajille (n = 24/92%). Vain kaksi vastaajista ei osannut kuvata tuntemuksiaan sanallisesti.

3.3.Suihkeen viilentävä ja virkistävä vaikutus

Testaajia pyydettiin käyttämään suihketta silloin, kun jalat tuntuvat väsyneiltä ja kaipaavat virkistystä. Ryhmän mielipiteet tämän tehtävän osalta jakautui seuraavasti:

–       Suihke viilensi jalkoja paljon (54%), vähän (46%) ei ollenkaan (0%).

–       Suihke virkisti jalkoja paljon (50%), vähän  (50%), ei ollenkaan (0%).

3.4.Suihkeen vaikutus jalkahien hajuun

Jalkahien osalta testaajia pyydettiin kuvaamaan tuntemuksiaan 1. ja 2. käyttöviikon jälkeen. Testiryhmä koki suihkeella olevan vaikutusta ensimmäisen viikon käytön jälkeen paljon (15%), vähän (70%), ei ollenkaan (15%).  Toisen viikon käytön jälkeen jo puolet vastaajista oli sitä mieltä, että suihkeella oli paljon vaikutusta hajun tappajana (50%), vähän vaikutusta ( 35%), ja ei ollenkaan (15%).

Kenkien ja varusteiden hajuun puolet vastaajista koki suihkeella olevan paljon vaikutusta (50%), vähän vaikutusta (42%) ja ei ollenkaan (8%).

3.5.Testiryhmän taustatietoja

Vastaajajoukossa ei ollut yhtään diabeetikkoa. Kukaan vastaajista ei saanut minkäänlaisia allergia- tai ärsytysoireita tuotteesta. Vastaajista 85% koki jalkansa olevan usein väsyneet ja virkistyksen tarpeessa, kuitenkin vain 27% koki jalkahien olevan henkilökohtaisesti ongelma.

4. YHTEENVETO TESTISTÄ

Vapaaehtoisryhmän kokemukset Detria Relaxant Hajunpoistajasta olivat lähes poikkeuksetta positiivisia. Lähes kaikki vastaajat tunsivat jalat kevyemmiksi ja/tai viilentyneiksi heti suihketta käytettyään. Merkittävää oli myös havaita käyttäjien positiivisen mielipiteen vahvistuminen toisen käyttöviikon aikana tutkittaessa tuotteen vaikutusta jalkahien ehkäisyyn.

Testin perusteella valmiste näyttäisi sopivan hyvin liikuntaa harrastavien perheiden käyttöön, sekä jalkojen virkistäjänä, että jalkahien hajua torjuvana tuotteena.

 

CRS-BioTech Oy:n puolesta 21.4.2006,

FT Jari Siivari,

toimitusjohtaja

Tätä linkkiä klikkaamalla pääset ostoksille verkkokauppaamme.

RoKi hockey Hajunpoistaja testi

Kuvaa klikkaamalla näet tutkimusraportin sellaisenaan.


RoKi Hockey edustusjoukkue

”Me osallistuimme Relaxant Hajunpoistaja -tutkimukseen.

Suosittelemme suihkeen käyttöä joukkueurheilussa.”

 

Käyttäjäkokemustutkimus Detria Relaxant® Hajunpoistaja

 

Tällä vapaaehtoistutkimuksella tuotettiin tietoa Detria Oy:n valmisteelle Relaxant Hajunpoistajan vaikutuksesta jalkahienhajun poistamiseen sekä jalkojen viilennykseen ja virkistykseen. Suihkeen vaikuttavana aineena on kataja- ja turveuutteet.

Tämän vapaaehtoistutkimuksen toteutti RoKi Hockeyn edustusjoukkueen 22 pelaajaa 6.2.–20.2.2006.

Käyttöohje: Suihkuta Hajunpoistajaa jalkateriin ja luistimiin ennen pelin aloitusta ja pelin loputtua. Kysely tehtiin jakamalla jokaiselle pelaajalle oma suihkepullo ja kyselykaavake jossa hän kertoi oman kokemuksensa kysyttyyn asiaan.

Kysymys: Vähensikö Hajunpoistajan käyttö jalkahien hajua jaloista ensimmäisen viikon jälkeen?

Kaikki joukkueen jäsenet vastasivat jalkahien hajun vähentyneen ensimmäisen viikon aikana ja toisen käyttöviikon jälkeen 12 pelaajaa (46 %) vastaajista totesi hajun vähentyneen erittäin paljon.

Kysymys: Käytä suihketta kun jalkasi ovat kuumissaan ja kaipaavat viilennystä ja virkistystä.

Joukkueen jäsenistä 20 (95 %) totesi jalkojen saavan viilennystä ja virkistystä suihkeesta. Kaksi joukkueen jäsenistä ei havainnut virkistävää vaikutusta.

Kysymys: Vähensikö suihkeen käyttö luistimien hienhajua?

Kaikki pelaajat totesivat hienhajun hävinneen joko kokonaan tai ainakin vähentyneen.

Kysymys: Aiheuttiko suihke allergia- tai ihoärsytysoireita?

Kukaan joukkueen 22 pelaajasta ei saanut mitään allergia- tai ihoärsytysoireita.

Vapaamuotoisia kommentteja:

”selvä hajuhavainto, jalka ei haise ollenkaan”

”jalka ei haise yhtä railakkaasti”

”haju hävisi luistimista”

 

Rovaniemellä 3.3.2006

Detria Oy

Tenho Pitkänen

 

Tästä pääset ostoksille verkkokauppaamme.

Relaxant Hajunpoistaja

Relaxant Hajunpoistaja on laajakirjoinen mikrobikasvua ehkäisevä 100 % luonnon omiin aineisiin perustuva tuote. Suihke toimii haju- ja terveyshaittoja aiheuttavan bakteeri-kasvun estäjänä jaloissa ja kengissä sekä esim. urheilu- ja työvarusteissa, joiden peseminen on hankalaa.

Hajunpoistajan teho perustuu katajauutteen sisältämiin terpenoideihin. Terpenoidit estävät bakteerien kalsiumpumpun toiminnan mikä tappaa bakteerit. Esim. kengissä esiintyvä pahahaju johtuu jalkahien sisältämistä bakteereista. Käyttämällä Relaxant Hajunpoistajaa saat tuhottua pahanhajuisen bakteerikasvuston ja näin poistettua hajunlähteen. Hajunpoistaja eroaakin siis muista hajunpoistovalmisteista siten, että se ei peitä pahan hajun lähdettä toisella hajulla vaan poistaa hajunlähteen kokonaan.

Käytä hien-, homeen-, lemmikkien eritteiden ym. hajujen poistoon varusteista kuten kengistä, kypäristä, suojista ja makuualustoilta. Pinttyneen hajun poistoon suihkaus 2 kertaa päivässä n. kahden viikon ajan. Urheiluvarusteisiin suihkaus käytön jälkeen.

Mieto katajantuoksu, ei lisättyjä hajusteita. Suihkeen ruskean värin vuoksi käyttöä aroille vaaleille materiaaleille ei suositella.

• Käytä hajujen poistoon vaikeasti pestävistä varusteista (esim. kengät, suojat, kypärät)

• Poistaa jalkahien hajua

• Suihkauta jalkoihin liikuttuasi avojaloin yleisissä tiloissa, kuten pukuhuoneissa, saunatiloissa tai hotellihuoneissa

 

Pääset ostoksille verkkokauppaamme tästä!

 

Relaxant Hajunpoistajan käyttökohteita ja vinkkejä asiakaspalautteista:

– Hajunpoistajasta sain vihdoin avun tanssikenkieni pahan hajun poistamiseen. Olen kokeillut kaikki mahdolliset keinot vesipesusta, kissanhiekkaan saakka… Viimein Hajunpoistaja  auttoi, ihanaa!, Tanssin kahdesta kuuteen tuntiin vähintään kolme kertaa viikossa, umpinaisilla tanssilenkkareilla tai nahkakengillä. Haju on ollut tanssitreenien jälkeen mitä kuvottavin – nyt tanssikenkäni ovat, hajuttomat!!!

– hajunpoisto lattiakaivosta

– sisäpelikenkien hajunpoisto

– treenikassiin jää paha haju, kun siellä niitä hikisiä varusteita kuljetetaan. Hajunpoistajalla hajun saa kätevästi pois.

– auton penkin pesuun

– käyttökohteiksi sopinevat mm. telttojen sekä erilaisten suojapeitteiden ummehtuneen hajun poisto. Lisäksi sadeasun hajunpoistoon. Makuupussin hajunpoistoon. Saunasta ja lauteista hajunpoistoon.

– kilpikonnan terraario

– Metsästysvaatteet. Ulkometsästysvaatteet haisevat kamalalle ja niitä ei saisi kovin usein pestä, koska muuten menettävät lämpökykynsä.

– Mökeillä, asuntoautoissa yms. olevat petivaatteet, jotka haisevat epämiellyttävän ummehtuneelle

– Maatilojen navetta ym. työvaatteet

– Naapurin kissan kusemat lenkkarit sain putipuhtaaksi ja hajuttomiksi.

– tunkkaiset rullakaihtimet, kassit ja laukut

– jalkapohjiin koululiikunnan jälkeen estämään syylien leviäminen

 

Klikkaa ostoksille verkkokauppaame tästä!

Lue lisää testituloksistamme:

RoKi hockey testitulokset löydät täältä.

Katso Ikaalisten urheilijoiden testitulokset tästä.

Tästä linkistä löydät MTV3 Helmen testiryhmän tulokset.

Palelevat jalat

Palelevat jalat ovat yksilöllinen ongelma. Palelun syitä on monenlaisia, mutta useasti ne liittyvät jotenkin heikkoon verenkiertoon. Naisilla jalkojen palelu on yleisempää kuin miehillä. Relaxant Jalkavoiteen sisältämä superyrtti on siankärsämö. Siankärsämö vilkastuttaa laskimoverenkiertoa mikä puolestaan lämmittää palelevat jalat. Relaxant Jalkavoide ei kuitenkaan tunnu ihon pinnalla kuumotuksena tai kirvelynä.

Jalkojen palelu voi aiheutua paikallaan istumisesta esim. töissä tai kotona tv:n ääressä. Vastaavasti ulkona seisominen kylmällä ja kostealla säällä voi myös aiheuttaa jalkojen palelua. Relaxant Jalkavoidetta voi käyttää tällaisissa tilanteissa ennalta ehkäisevästi. Voidetta kannattaakin käyttää ennen työpäivää tai ulkoilua, jos kärsii tämän tyyppisestä jalkojen palelusta.

Jalkojen palelu voi myös ilmestyä nukkumaan laittaessa. Jalkoja voi palella vaikka huoneessa ja peiton alla olisi lämmin. Tämä johtuu siitä, että verenkierto ei heti mukaudu makuu asentoon. Relaxant Jalkavoidetta kannattaakin levittää jalkoihin noin 30 min ennen nukkumaan menoa, jotta jalkojen verenkierto vilkastuu ja mukautuu nopeammin makuu asentoon. Näin myös kylmien jalkojen aiheuttamat nukahtamisvaikeudet helpottavat.

Jalkavoidetta saat verkkokaupastamme. Ostoksille tästä.

Arbutin hidastaa ikääntymisen merkkejä

Ikääntyessä iho löystyy ja juonteita ja ryppyjä alkaa ilmestyä vähitellen. Yleisin sidekudosproteiinista löytyvä proteiini on kollageeni. Kollageenin määrä vähenee kuitenkin n. 1%/vuosi 30 ikävuodesta eteenpäin. Ihon vanhenemiseen vaikuttavat paitsi geenit, myös ympäristö ja elämäntapa.

Detria Arbutinissa® mustikka on ”anti-aging-yrtti”. Se parantaa sidekudoksen joustavuutta ja kollageenin rakennetta. Mustikan antosyanosideilla on etua kollageeneilla monilla tavoilla:

–          Ne vahvistavat luonnollisia kollageenien ristisidoksia, joka muodostavat perustan sidekudokselle.

–          Niiden antioksidantti-ominaisuudet suojaavat kollageenia.

–          Tulehduksissa ne estävät leukosyyttien erittämiä entsyymejä, joka aiheuttaa kollageenin entsymaattista rakoilua.

–          Ne tukevat kollageenin synteesiä ja stimuloivat kollageenikuitujen verkkomaisuutta.

Myös aurinko ja ympäristön vapaat radikaalit vanhentavat ihoa ennenaikaisesti. Mustikan flavonoidit ja sianpuolukan arbutiini tuovat luonnollista UV-suojaa ja antioksidanttivaikutusta.

Detria Arbutin® -tuotteissa on myös hyaluronihappoa. Hyaluronihappo on ihon luontainen ainesosa, jonka määrä laskee kollageenin tavoin iän myötä. Hyaluronihappo pystyy sitomaan itseensä moninkertaisesti vettä, puhutaan jopa tuhatkertaisista määristä. Hyaluronihappo turpoaa ikään kuin sieni, ja täyttää näin juonteita. Samalla se toimii ihon kosteustasapainon ylläpitäjänä, pitäen ihon kosteana, notkeana ja kiinteämpänä.